Prospekt – byggetrinn 2

byggetrinn1Kalnesveien 5 åpnet i 2011 og lokalene er fullt utleid, men snart starter byggetrinn 2 på totalt ca 5700 kvm. Under ser du fakta om byggetrinn 2 – hele prospektet kan du laste ned her som PDF.

Beliggenhet

Eiendommen ligger helt inntil E6 på Grålum i Sarpsborg, med Inspiria science-senter og Quality Hotell som nærmeste naboer. Avstanden til Østfolds nye sentralsykehus på Kalnes er noen få hundre meter. Dette skal stå ferdig i 2015-2016. Beliggenheten er midt i fylket, og kjøretiden er ikke lang hverken til Moss, Fredrikstad, Halden eller Askim.

Bussholdeplass ved eiendommen. Ca. 15 min. kjøring til Rygge Sivile Lufthavn, 50 min. til Oslo, og 20 min til Sverige.

Adkomst

Avkjøring fra E6 i Lekvollkrysset på Grålum, vestover til rundkjøring og så nordover Bjørnstadveien og inn i Kalnesveien, hvor bygget ligger på venstre side.

Standard/tekniske opplysninger

Bygget oppføres i fem etasjer, og bygges inn i terrenget slik at både 1. og 2. etg. får “bakkekontakt”. Byggets bæresystem blir i betong.

Miljøbygg
Kalnesveien 5 bygges som miljøbygg, og målsettingen er at det skal bli klassifisert som energimerke A. I tillegg skal det bygges slik at det tilfredsstiller BREEAM-klassifiseringen ”very good”.

Blant de miljøsparende tiltakene er:

  • Kun 15 % av fasaden har vinduer, men byggets form og den innvendige lysgården gjør at det likevel får meget gode lysforhold. Glasset er det mest energibesparende som finnes på markedet i dag.
  • Isolasjonstykkelse i gulv, vegger og tak er doblet i forhold tradisjonell løsning og det gir meget lave u-verdier.
  • Innovative løsninger for yttervegg medfører at problem med kuldebroer er eliminert.
  • Alle solutsatte fasader har solavskjerming i form av utvendige persienner.
  • Spesialdesignet belysning i arbeidssoner som styres på bevegelse og som dimmes i forhold til dagslys. Dette i kombinasjon med siste teknologi innenfor belysning gir et meget lavt energiforbruk.
  • Det er for de tekniske anleggene lagt stor vekt på lavt energiforbruk. •Ventilasjonsaggregatene har meget god varmegjenvinning og luftmotstanden i kanalnettet (SFT-faktor) er lave.
  • Varme- og kjøling leveres fra en energisentral. Hovedenergikilden er varmepumpe luft/vann med bio-oljekjel som spisslast.
  • Et KNX system styrer lys, varme og ventilasjon med hensyn på tilstedeværelse, temperatur og CO2.

Standard
Bygget vil holde en like høy teknisk og estetisk standard som byggetrinn 1 som nå har vært i bruk en stund. Slik bygget foreløpig er prosjektert, er det svært arealeffektivt – som landskap helt nede i under 13 m²/ansatt og som cellekontorer rundt 25 m²/ansatt.
Bygges etter nyeste tekniske forskrift TEK10, og vil oppnå meget bra energi- og miljøklasse. Bygget utstyres med vannbåren oppvarming og kjøling og tilknyttes fjernvarme.
Også byggets elektro- og lysanlegg vil holde den aller høyeste standard, både hva angår sikkerhet, estetikk, energiøkonomi og arbeidsmiljø.
Byggets overflatestandard og innredning kan leietakerne selv være med å utforme, forutsatt at man kommer inn på banen i tide. Materialer og overflater bør ikke nødvendigvis være kostbare, men kan som i byggetrinn 1, brukes og sammensettes på en utsøkt måte som gir moderne og spennende opplevelser og morsomme arbeidsdager.
Arkitekturen og kunsten har fått lov til å sitte i førersetet i dette prosjektet, både utvendig og innvendig. Når man samtidig klarer å kombinere dette med å bygge svært økonomisk og effektivt, så anbefaler vi en rundtur i det forrige byggetrinnet som er i full bruk.
Vi anbefaler også å se nøye på bildene i dette prospektet, samt be om å tilsendt fra oss den fine presentasjonsboken om nybygget “Perspektiver fra Kalnesveien 5”.

Byggestart og ferdigstillelse
Bygging vil bli iverksatt når det er tilstrekkelig fylt opp med leietakere, vi håper i løpet av våren 2013, og byggetiden vil bli på ca. 12-14 mnd. Det vil si en antatt innflytting i løpet av 2014.
Byggeår: 2013/2014

Tomt
Tomten er, og vil bli fullt opparbeidet med høy kvalitet også på parkanlegg, rekreasjonsarealer, trafikkarealer og parkering.

Parkering
Det vil bli rikelig med p-plasser, både på bakkeplan og i parkeringshus.

 

Lokalene/innhold

Byggetrinn 2 av et av fylkets flotteste kontorbygg er prosjektert hovedsaklig for kontorformål, men også servicefunksjoner, og et visst innslag av handel kan innpasses i byggets 1. og 2. etasje, begge på bakkeplan.

1. etg. Totalt 949 m² BRA (ca. 1050 m² BTA) med 26 cellekontorer eller kontorlandskap for 66 arbeidsplasser. I etasjearealet inngår også et åpent lokale på 380 m² BRA (ca. 418 m² BTA) egnet for handel eller servicetjenester, og med god bakkeparkering utenfor.

2. etg. Totalt 1 383 m² BRA (ca. 1 518
m² BTA) med 50 cellekontorer eller kontorlandskap for 100 arbeidsplasser.

3. etg. Totalt 1 057 m² BRA (ca. 1 163 m² BTA) med 49 cellekontorer eller kontorlandskap for 92 arbeidsplasser.

4. etg. Totalt 1 386 m² BRA (ca. 1 525 m² BTA) med 66 cellekontorer eller kontorlandskap for 134 arbeidsplasser.

5. etg. Totalt 916 m² BRA (ca. 1 008 m² BTA) med 35 cellekontorer eller kontorlandskap for 74 arbeidsplasser.

I hele bygget totalt er det 5 691 m² BRA (ca. 6 260 m² BTA), med 226 cellekontorer, eller 466 arbeidsplasser i kontorlandskap.

Med til byggets fasiliteter hører også en flott kantine for alle byggets brukere, og et godt dimensjonert parkeringsanlegg både over og under bakken.

 

nm-logoMegler:
Næringsmeglerne Østfold AS
www.naringsmeglerne.no

Øivind Slangsvold
Daglig leder / partner
Telefon: 69 27 89 00
Mobil: 404 61 800