Miljø

Kalnesveien 5 er bygd som et miljøbygg, og bygget var ett av de første kontorbyggene i landet til å oppnå energimerke A. I tillegg er det byggd slik at det tilfredsstiller BREEAM-klassifiseringen ”very good”.

Blant de miljøsparende tiltakene er:
Kun 15 % av fasaden har vinduer, men byggets form og den innvendige lysgården gjør at det likevel får meget gode lysforhold. Glasset er det mest energibesparende som finnes på markedet i dag.
Isolasjonstykkelse i gulv, vegger og tak er doblet i forhold tradisjonell løsning og det gir meget lave u-verdier.
Innovative løsninger for yttervegg medfører at problem med kuldebroer er eliminert.
Alle solutsatte fasader har solavskjerming i form av utvendige persienner.
Spesialdesignet belysning i arbeidssoner som styres på bevegelse og som dimmes i forhold til dagslys. Dette i kombinasjon med siste teknologi innenfor belysning gir et meget lavt energiforbruk.
Det er for de tekniske anleggene lagt stor vekt på lavt energiforbruk. •Ventilasjonsaggregatene har meget god varmegjenvinning og luftmotstanden i kanalnettet (SFT-faktor) er lave.
Varme- og kjøling leveres fra en energisentral. Hovedenergikilden er varmepumpe luft/vann med bio-oljekjel som spisslast.
Et KNX system styrer lys, varme og ventilasjon med hensyn på tilstedeværelse, temperatur og CO2.
Kalnesveien 5, 1712 Grålum
+47 41 42 51 41