Miljøbygg

Written by Kalnes Eiendom on . Posted in Nyheter

Kalnesveien 5 bygges som miljøbygg, og målsettingen er at det skal bli klassifisert som energimerke A. I tillegg skal det bygges slik at det tilfredsstiller BREEAMklassifiseringen ”very good”.

Blant de miljøsparende tiltakene er:

  • Kun 15 % av fasaden har vinduer, men byggets form og den innvendige lysgården gjør at det likevel får meget gode lysforhold. Glasset er det mest energibesparende som finnes på markedet i dag.
  • Isolasjonstykkelse i gulv, vegger og tak er doblet i forhold tradisjonell løsning og det gir meget lave u-verdier.
  • Innovative løsninger for yttervegg medfører at problem med kuldebroer er eliminert.
  • Alle solutsatte fasader har solavskjerming i form av utvendige persienner.
  • Spesialdesignet belysning i arbeidssoner som styres på bevegelse og som dimmes i forhold til dagslys. Dette i kombinasjon med siste teknologi
  • innenfor belysning gir et meget lavtenergiforbruk.
  • Det er for de tekniske anleggene lagt stor vekt på lavt energiforbruk.
  • Ventilasjonsaggregatene har meget god varmegjenvinning og luftmotstanden i kanalnettet (SFT-faktor) er lave.
  • Varme- og kjøling leveres fra en energisentral. Hovedenergikilden er varmepumpe luft/vann med bio-oljekjele
  • Et KNX system styrer lys, varme og ventilasjon med hensyn på tilstedeværelse, temperatur og CO2.