Colligo

Kalnesveien 5 AS er eid av investeringsselskapet Colligo AS. Colligo ønsker å gjøre gode investeringer av ulike slag, og har i dag flere eiendommer, investeringer i pengemarkedet samt at de er hovedeier av Infotjenester AS. Colligo eies av familien Garder. 
Kalnesveien 5 i Sarpsborg
Kalnesveien 5, 1712 Grålum
+47 41 42 51 41